1. Hjem
  2. Ferdselsråd og regler

Ferdselsråd og regler

Sammen kan vi ta vare på naturen! Har du tenkt på at det med allemannsretten også følger en plikt? At det er best for naturen at vi holder oss på stien? Eller at det er regler for bruk av sykkel og elsykkel i nasjonalparken? Her finner du gode råd og tips til hvordan du kan få gode opplevelser samtidig som du ferdes sporløst i fjellet.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn
Kontaktinformasjon

M

Meny

Allemannsretten

Allemannsretten gir deg mulighet til å gå der du vil på til fots og på ski. For å ta hensyn til naturen oppfordrer vi til å følge merka sti eller kvista løyper. Du kan plukke bær og sopp til eget bruk, og du kan plukke vanlige blomster, men ikke truede og fredede arter. Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte. Det er også viktig å ta hensyn til andre som er ute i naturen, både fastboende, hyttebeboere og beitedyr. En grunnregel for alle som benytter seg av allemannsretten: Forlat naturen slik du gjerne vil finne den selv!

Les mer om allemannsretten hos Miljødirektoratet

Turgåere, peker inn i fjellene
Reinsflokk.

Hensynet til vegetasjon og dyreliv

Hensynet til vegetasjon og dyreliv er viktig, og særlig i kalvingstida, hekke- og yngletida (fra februar til juli, for noen arter august). Ser du villrein håper vi at du stopper opp, og trekker deg tilbake. Villreinen i Snøhetta og Knutshø er svært sky, og vil flykte langt hvis den blir skremt. Dyra mister da verdifull tid som burde vært brukt til beite og hvile. Treffer du på moskus er sikkerhetsavstanden minimum 200 m. Det er også viktig å huske at det er forbudt ved lov å forstyrre, skade eller ødelegge fjellrevhi. Gå ikke nærmere hi enn 300 meter.

Sykkel

Sykling med vanlig sykkel i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er regulert av hensyn til andre brukere, og for å unngå terrengslitasje og forstyrrelse av dyrelivet. Det er ikke lov til å sykle i nasjonalparken, med noen få unntak.

Les mer om sykling i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Elsykkel

I nasjonalparken er elsykkel definert som motorisert ferdsel, dette gjelder også når motoren er avslått.

Du kan derfor ikke bruke elsykkel på stinettet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark eller på veger som er stengt for motorisert ferdsel. En enkel huskeregel er at du kun kan bruke elsykkel på veger der det er lov å kjøre bil. Det vil si at du ikke kan sykle på elsykkel på eksempelvis Snøheimvegen eller Vålåsjøvegen.

Personer på sykkeltur.
Personer på sykkeltur.

Hunden med på tur

Hunden er velkommen med på tur så lenge du tar hensyn til vilt, beitedyr og mennesker. Mellom 1. april og 20. august skal alle hunder holdes i bånd. Den enkelte kommune kan ha egne og utvidede båndtvangstider – da er det disse som gjelder. Det er hundeeier som selv er ansvarlig for å kjenne til båndtvangbestemmelsene.

Hundekjøring

All kjøring med hund, både i privat regi og organisert, er søknadspliktig i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Hjerkinn landskapsområde med biotopvern. Årsaken til dette er at vinteren er ei svært kvrevende tid for dyrelivet, og at de er avhengige av å bruke kreftene på å beite og hvile – og ikke på å flykte.

Mobildekning

Det er ikke mobildekning over alt i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og de øvrige verneområdene. Når du ferdes i fjellet kan det derfor være nyttig å vite hvor det er best sjanse for å få mobildekning. Et tips er å laste ned dekningskartet for ditt mobilnett før du legger ut på tur.

Motorisert ferdsel

Fremkomstmidler med motor er forbudt i nasjonalparken, i landskapsvernområdene er det lov å kjøre på bilveg i perioder av året.
Motoriserte kjøretøy kan ikke parkeres i utmark.

Drone

I nasjonalparken er det ikke lov å bruke drone. Bruk av drone kan forstyrre både andre brukere og ikke minst det sårbare dyrelivet i området.

Person og hund på tur.
Rondane, snøkledte topper.

Bruk stien og bygg ikke nye varder

Ved å følge og holde deg på stien er du med å bidra til å ta vare på naturen. Da unngår vi unødvendig slitasje på vegetasjonen og forstyrrelser av dyrelivet. Langs mange av stiene finner du varder, disse er vegvisere som hjelper deg å følge ruta på dager med dårlig sikt. Der er derfor viktig at du ikke bygger nye varder da dette kan føre til at de som kommer etter deg går seg bort. Det skal heller ikke fjernes stein fra gamle varder da enkelte av disse er svært gamle, og fredet som kulturminner.

Kulturminner

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er rik på kulturminner fra jakt og fangst av villrein i tidligere tider. Her finnes gamle varder, hustufter, fangstgroper buestillinger og ledegjerder som alle er fredet. La derfor stein fra gamle murer ligge i fred.

Les mer om villrein

Person og hund på tur.
Tilrettelagt sti.

Klær og utstyr

Været i fjellet kan skifte brått både sommer og vinter. Du må selv vurdere vær og føre, form og ferdigheter. Vind- og vanntett yttertøy, lue og votter bør alltid være med når du skal på tur i fjellet. Det samme gjelder kart og kompass. Utover dette må du selv vurdere hva som er nødvendig med tanke på turen du har planlagt. Velger du en guidet tur får du trygghet og nyttig kunnskap om områdene du besøker.

 

Hold naturen ren!

Ta med all søppel hjem. Ta med en liten spade i sekken så du kan grave deg et lite dohull – sporløst dobesøk er hyggeligere både for deg og de som kommer etter deg.

Husdyr på beite

Det er ikke uvanlig å se dyr på beite i verneområdene – du kan møte både sau, storfe og hest. Vis hensyn til beitedyra og hold hunden i bånd. Når du telter i områder med beitedyr, kan du nok oppleve at de er nysgjerrige på overnattingsplassen din.

 

Bålbrenning

Mellom 16. september og 14. april kan du tenne bål. Der det helt åpenbart ikke kan føre til brann, er det mulig å tenne bål hele året – men er du i tvil, bør du la være. Vis hensyn til naturen når du sanker ved – bruk tørre kvister og ikke skad trær. Ta gjerne med ved hjemmefra hvis du har planer om å tenne bål. Det er ikke egne regler for bålbrenning i våre verneforskrifter, men vær oppmerksom på at det kan være lokale bestemmelser. Sjekk alltid kommunenes nettsider. 

Personer på tur i fjellet.
Foto: Martine Hårstad /N

Telting

Du kan i utgangspunktet slå opp teltet ditt der du vil så lenge det er 150 meter fra bebodd hus eller hytte, men det mest skånsomme for naturen og dyrelivet er å benytte seg av teltplassene hos de ulike turisthyttene eller andre tilrettelagte plasser.
Telting på disse plassene gir deg adgang til fasiliteter på hyttene mot en liten avgift. Når du forlater stedet du har teltet er det viktig at det ikke vises at du har vært der. Har du brukt steiner til å bardunere teltet – legg dem tilbake der du fant dem med den lavgrodde siden opp. 

Campingvogner og bobiler

Motoriserte kjøretøy kan ikke parkeres i utmark. Vi oppfordrer til å bruke campingplassene, som det finnes mange av langs ferdselsårene i dalstrøkene rundt verneområdene.

Jakt og fiske

I nasjonalparken kan du jakte og fiske dersom du har jakt-/fiskekort. Det er ikke lov å bruke levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk eller vått fiskeutstyr fra ett vassdrag til et annet.

I jaktperiodene er det viktig at jegere og turgåere tar hensyn til hverandre. Jakt er det viktigste verktøyet forvaltningen har for å regulere antall dyr til mattilgangen. Uten denne forvaltningen vil dyrene få for lite mat og bli mer utsatt for sykdom.

Kjøp jakt- og fiskekort på iNatur.no

Sau på beite.
Bålbrenning om vinteren.

Ridning og hundekjøring i nasjonalparken

Ridning i privat regi er tillatt uten søknad. All form for hundekjøring er søknadspliktig. I de andre områdene er det ikke spesielle regler for ridning og hundekjøring. Det er den enkelte utøver som selv må vurderer hvorvidt aktiviteten kan være i konflikt med naturverdiene.
Du er velkommen til å ta kontakt med forvaltninga om du er i tvil, se kontaktinformasjon her.

Organisert ferdsel/guiding i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Ferdsel er organisert dersom person, lag, firma, skole eller annen organisasjon planlegger, koordinerer eller arrangerer turen og det er snakk om virksomhet med grupper av deltakere, eventuelt en aktivitet som gjentas, og der aktiviteten er offentlig kunngjort på forhånd.Alle organiserte turer der hovedmålsettingen er å se på dyre- og fugleliv, alle jaktprøver og idrettsarrangementer, samt organisert trening er i utgangspunktet søknadspliktig organisert ferdsel.
Dette gjelder nasjonalparken, Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvernområde og (delvis) Knutshø landskapsvernområde.

Fysisk tilrettelegging i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Fysiske tiltak, som stimerking, opparbeiding av nye stier eller skiløyper, utsetting av turposter, geocacher og stolper for stolpejakt er søknadspliktig i nasjonalparken.