Sykkel

En sykkeltur i verneområdene kan gi opplevelser du sent vil glemme, men det er noen regler det er greit å kjenne til før man legger i vei. Her gir vi deg oversikt over gjeldende restriksjoner både for vanlig sykkel og elsykkel, og ikke minst tips til fine turer.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Hjerkinnhusvegen 33
2661 Hjerkinn
Kontaktinformasjon

M

Meny

Tur- og sykkelveg på Dovrefjell.
I nasjonalparken og Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern er det strenge restriksjoner på sykling av hensyn til den sårbare villreinen. I de andre verneområdene våre er reglene som ellers i naturen, med ett unntak: Elsykkel er definert som motorferdsel og kan kun brukes på veier der det er lov å kjøre bil.
Rein på vinterbeite.

Turtips for vanlig sykkel

Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen

Mellom 1. juni og 15. juli kan du sykle på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen. Dette er grusveger som går inn til kjernen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Husk at sykling ikke er tillatt her resten av året, og at elsykkel ikke er tillatt i det hele tatt. Parker gjerne bilen ved Hjerkinnhus mot parkeringsavgift. Det er også verdt å merke seg at det ikke er tillatt å sykle langs stien til viewpoint SNØHETTA.

Drotningsdalsvegen

Denne traktorvegen går fra Vinstradalsvegen til setrene ved Vårstigen Det er også lov å sykle over til Bekkelægret, men stien er krevende med sykkel. Du kan sykle langs lite trafikkerte veger fra Oppdal sentrum vest for Driva eller parkere ved E6 og sykle opp vakre Vinstradalen. Du kan også kjøre opp i Vinstradalsvegen og parkere cirka 350 meter forbi krysset der Drotningdalsvegen fortsetter sørover.

Dindalshytta – Åmotsdalen

Liker du stisykling? Da kan du sykle mellom Dindalen og Åmotsdalen i Oppdal. Følg kjøresporet fra Dindalshytta til Søndre Snøfjellstjønna, og fortsett på sti over til kjerreveien i Åmotsdalen.
Det er skiltet avkjøring til Dindalshytta fra RV70 på Lønset. Det er skiltet av-kjøring til Åmotsdalen fra E6 ved Engan.

Sykkelløyper

I Oppdal er det mange sykkelløyper utenfor verneområdene, spesielt for deg som liker stisykling. Du finner informasjon hos Visit Oppdal.

Villreinkalv og simler

Turtips elsykkel

I nasjonalparken og verneområdene er elsykkel definert som motorisert ferdsel, dette gjelder også når motoren er avslått. Du kan ikke bruke elsykkel på stinettet i verneområdene eller på veger som er stengt for motorisert ferdsel. Dette innebærer at du ikke kan sykle på elsykkel på den delen av kjøresporet til Snøfjellstjønnin som ligger innenfor vernegrensa. På veger der det er lov å kjøre egen bil kan du også bruke elsykkel.

Nasjonalparkvegen

Tur- og sykkelveien over Dovrefjell byr på utsikt til mektige fjell, tar deg gjennom vakre seterlandskap og er godt tilrettelagt for store og små på to hjul. Du kan følge merka rute fra Dombås til Hjerkinn, eller sykle hele «Tour de Dovre» innom Folldal og gjennom Grimsdalen. Da opplever du tre nasjonalparker på veien. Som tur- og sykkelveg er det mulighet til å bruke elsykkel her.

Det er mulighet for parkering i Dombås sentrum. Du kan også parkere på mange rasteplasser og parkeringsplasser langs E6 mellom Dombås og Hjerkinn, eller ved Hjerkinnhus på Hjerkinn mot avgift.

Gang- og sykkelveg gjennom Lesja

Mellom Dombås og Lesjaskog kan du sykle langs gang- og sykkelveg uten å måtte sykle langs E136. Denne er asfaltert, og er i hovedsak parallell med E136.

Du kan også følge fylkesvegene, sideveger med lite trafikk i et levende kulturlandskap. Mellom Lesjaverk og Bjorli går det en fin turveg på vestsiden av Lesjaskogsvatnet, der du følger grus- og bred sti. Les mer på Ut.no

For flere turtips se sykkelriket.no

Vintersykling

Foretrekker du sykkelen også på vinterstid, gjelder samme regler som om sommeren. Du kan kun sykle der det er tillatt sommerstid.

Syklister på tur
Syklister på grusveg.